เมนู
โรงงานผลิตและจำหน่ายแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีท
บี.เค. เมทัลชีท( สาขารามคำแหง ) จำกัด


เหล็กบลูสโคป (Bluescope)


กลุ่มเเหล็กบลูสโคป สตีล-ซิงคาลุม
      เหล็กเคลือบสี(Painted Metal Sheet)เหล็กเคลือบอลูซิงค์(Aluzinc Metal Sheet) แผ่นเมทัลชีทบลูสโคปที่ เป็นแผ่นเหล็กเคลือบ อลูซิงค์ของบลูสโคป 3 กลุ่มหลัก ภายใต้ชื่อ ทางการค้าที่แตกต่างกัน คือ
1. กลุ่มเหล็ก คัลเลอร์บอนด์ Clean Colorbond
2. กลุ่มเหล็ก พรีม่า Prima
3. กลุ่มเหล็ก พรีแซคส์ Pzac
     นอกจากนี้ แต่ละกลุ่มเมทัลชีทนี้ จะมีโทนสี ที่แตกต่างกัน เหล็กอลูซิงค์ในแต่ละกลุ่ม ยังมีคุณสมบัตที่ แตกต่างกัน แยกย่อยออกไปตาม ประเภทของการเคลือบอลูซิงค์( AZ 70,AZ 100, AZ 150)และความแข็งแรงของเหล็ก(G330, C550) ที่ใช้ผลิตเมทัลชีท อีกด้วย

     กลุ่ม คัลเลอร์บอนด์ Clean Colorbond


          โทนสีคลาสสิค กันสนิมเป็นเยี่ยม

     แบ่งออกเป็น 2 พวก

     1. เคลือบ Aluminium และ zinc 150 : AZ150 เกรด G 550 (บลูสโคป ใช้ชื่อทางการค้าของการเคลือบว่า ซิงคาลุม:Zincalum AZ150 Grade 550)

     2. เคลือบ Aluminium และ zinc 150 : AZ150 เกรด G 300 (Zincalum)(บลูสโคป ใช้ชื่อทางการค้าของการเคลือบว่า ซิงคาลุม:Zincalum AZ150 Gread 300) ในกลุ่ม Clean Colorbond มีสีดังนี้Bangkok Red/Jasper/DuneBurnt/ Almond /Alloy Gray/Off White /Jade Green/Forest Green/Ocean Blue/Cool Blue/Skytone Blue /Aquamarine/Siam Gold /Salmon Orange/Zincalume

กลุ่มเหล็ก พรีม่า Primaกันสนิมเป็นเยี่ยม

1. เคลือบ Aluminium และ zinc 100 : AZ100 เกรด G 550 (บลูสโคป ใช้ชื่อทางการค้าของการเคลือบว่า Zacs RW100 Grade 550)

2. เคลือบ Aluminium และ zinc 100 : AZ100 เกรด G 300 (Zincalum)(บลูสโคป ใช้ชื่อทางการค้าของการเคลือบว่า Zacs RW100 Grade 300)
กลุ่มเหล็ก พรีแซคส์ Pzac
     กันสนิมเป็นเยี่ยม

     1. เคลือบ Aluminium และ zinc 70 : AZ70 เกรด G 550 (บลูสโคป ใช้ชื่อทางการค้าของการเคลือบว่า Zacs RW70Grade 550)

     2. เคลือบ Aluminium และ zinc 70 : AZ70 เกรด G 300 (Zincalum)(บลูสโคป ใช้ชื่อทางการค้าของการเคลือบว่า Zacs RW70 Grade 300)