เมนู
โรงงานผลิตและจำหน่ายแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีท
บี.เค. เมทัลชีท( สาขารามคำแหง ) จำกัด


สกรู สำหรับติดตั้งแผ่นหลังคา (Self Drill Screw)


สกรูเกลียวปล่อย
     ติดตั้งง่ายไม่ต้องเจาะรูนำร่อง
ถึงแม้ว่าจะเลีอกใชั้แผ่นเมทัลชีท มีความเหนียว ทนทานดีเยี่ยมแล้ว การเลือกใช วัสดุสกรู ที่เหมาะสม มีคุณภาพดีและ ทีมงานติดตั้ ง หลังคา ที่มีความรู้ความเข้าใจ ในการติดตั้งแผ่นหลังคาเหล็ก เมทัลชีท ก็มีความสำคัญเฉกเช่นเดียวกัน
ดังจะพบว่าการเลือกใช้สก รูที่ไม่เหมาะสมก็จะ ทำให้การทำงานกระทำได้ยาก การยึดเกาะแผ่น ไม่แข็งแรงดีพอ หากเลือกใช้วัสดุสกรู ที่มีคุณภาพ ต่ำก็จะก่อให้เกิดสนิม เกิดการกัดกร่อน ในบริเวณที่ ยิงสกรู และเหนี่ยวนำให้ แผ่นเมทัลชีท ผุกร่อนตามไปด้วยได้ง่าย
หากมองหาช่างติดตั้ง ที่มีความชำนาญ ในการติดตั้งแผ่นเมทัลชีท กรุณาติดต่อเรา ทีมงาน บี.เค.เมทัลชีท(รามคำแหง)จำกัด

ขนาดสกรูใช้ยิงแผ่นเมทัลชีท


ตาราง: สกรูสำหรับติดตั้งหลังคาเหล็ก เมทัลชีท

การเลือกขนาด สกรูสำหรับยิงแผ่นหลังคาเมทัลชีท

สกรูยาวใช้สำหรับหลังคาสกรูสั้นใช้ยิง แผ่นปิดครอบ แผ่นฝาผนัง

    1. ต้องเป็นสกรูที่เหมาะสำหรับงานยิงแผ่นหลังคาเมทัลชีทที่เป็นเหล็ก อย่างไรก็ตามอาจจะต้องพิจารณาร่วมกับชนิดของวัสดุที่ใช้ทำแปร่วมด้วย ว่าเป็นไม้ หรือเป็นเหล็ก  หากว่าแปเป็นไม้อาจจะต้องหาสกรูที่ออกแบบมาให้เหมาะกับทั้งยิงไม และยิงแผ่นเหล็ก เพื่อให้สะดวกต่อการทำงาน  โดยทั่วไปแปเหล็กจะใช้สกรูที่มีเกลียวละเอียดหรือถี่
    2. วัสดุที่ใช้ทำสกรูต้องเป็นวัสดุเกรดที่ดี ไม่ก่อให้เกิดสนิมได้ อันจะเป็นตัวนำให้เมทัลชีทเกิดสนิมได้ในบริเวณรอยยิง
    3. ใช้สกรูยาว สำหรับยิงสันลอนสำหรับแผ่นเมทัลชีทที่ใช้ในงานปูหลังคา ควรเลือกให้เหมาะสมกับ ความสูงของลอนเมทัลชีทและ ประเภทของแปที่ใช้
    4. นิยมใช้สกรูสั้น ในการยิงแผ่นครอบ และสำหรับการยิงท้องลอนของแผ่นหลังคาเมทัลชีทที่ใช้ปูผนังด้านข้าง
    5. สามารถเลือกใช้สกรูยิงแผ่นครอบ ที่มีขนาดสั้นและอ้วนเป็นพิเศษ เพื่อช่วยยึดแผ่นครอบ กับแผ่นหลังคา ที่อยู่ด้านล่าวงไว้ด้วยกันได้ดีขึ้น หรือใช้สกรูในลักษณะนี้ ช่วยในการเย็บแผ่น